Kommunens kvalitet i korthet

Foto på en äldre man som får en tallrik serverad vid köksbordet av en kvinnlig hemtjänstpersonal.


Munkedals kommun deltar sedan i hösten 2011 i "Kommunens kvalitet i korthet" (KKiK). Detta är ett nätverk som numera består av cirka 260 av landets kommuner.


Kommunens kvalitet i korthet leds av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), och verkar för att öka kvalitetsmätningar och jämförelser mellan kommuner.


Syftet med projektet har varit att göra jämförelser utifrån vanliga frågor som de förtroendevalda får från medborgarna. Tanken är att jämförelserna ska underlätta dialogen om hur effektivt skattemedlen används och vad man får för pengarna.

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. Se resultaten som indikatorer.


Vi får också en fingervisning om hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i nätverket. Vad är vi bra på och vad bör vi förbättra. Som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.


Kommunens kvalitet är indelade i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och Omsorg
  • Samhälle och miljö


Sammantaget är 36 mått framtagna som värderar kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgarens delaktighet.


Måtten är framtagna genom projektet öppna jämförelser, egen rapportering, externa undersökningar, Statistiska Centralbyrån (SCB), Skolverket med mera.


Årligen kommer dessa mått mätas av kommunen för att kunna jämföra oss över tid och med andra.


Deltagande kommuner inom KKiK rapporterar in sina resultat i databasen Kolada. I Koladas verktyg Jämföraren tar du fram din kommuns resultat samtidigt kan du göra olika jämförelser där urval och vyer är färdiga.


På Kolada.se finns många nyckeltal och sammanställningar. Även kommunens kvalitet i korthet redovisas där.

Reslutat för Munkedals kommun

KKIK 2019 Munkedal

KIKK 2018 Munkedal

KIKK 2017 Munkedal

Senast ändrad: 2020-11-04

Sidansvarig: Maria Strömberg