Kommunens kvalitet i korthet 2016 

Foto på tre elever, flickor, som sitter vid sina skolbänkar, en tittar in i kameran.

Under 2016 deltog 251 kommuner i SKL:s projekt kommunernas kvalitet i korthet (KKIK). Vid uppstarten år 2011 var det 158 kommuner som deltog. Munkedal har varit med sedan 2011.

 

KKIK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden (Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet, Effektivitet och Samhällsutvecklare.

 

Syftet är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialog med invånarna i kommunen.

Senast ändrad: 2019-03-21

Sidansvarig: Maria Strömberg