Kommunens kvalitet i korthet 2017

Foto på sex personer som sitter runt ett bord och fikar. En sitter i rullstol. Flera är äldre och två är personal med vårdarbetskläder på sig.

Under 2017 deltog 258 kommuner i SKL:s projekt kommunernas kvalitet i korthet (KKIK). Vid uppstarten år 2011 var det 158 kommuner som deltog. Munkedal har varit med sedan 2011.

 

KKIK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden (Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet, Effektivitet och Samhällsutvecklare.

 

Syftet är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialog med invånarna i kommunen.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson