Kommunens kvalitet i korthet 2019

Foto på sex personer som sitter runt ett bord och fikar. En sitter i rullstol. Flera är äldre och två är personal med vårdarbetskläder på sig.

För trettonde året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Ta del av resultatsammanställning för 2019 inom Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).


Under 2019 deltog drygt 260 kommuner i undersökningen, som mäter 36 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgarens delaktighet inom olika områden.


KKiK indelade i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och Omsorg
  • Samhälle och miljö


Ambitionen är att genom dem dela in KKiK i mätområden som lätt låter sig kommuniceras och som tydligt beskriver KKiKs innehåll.


Resultat är en förutsättning för att styra och leda en
verksamhet. Såväl förtroendevalda, ledande tjänstemän och medarbetare behöver sin specifika information för att kunna utföra sina uppdrag.


Resultat är således en förutsättning för den politiska styrningen och för professionens styrning.

Munkedals kommuns resultat

Deltagande kommuner inom KKiK rapporterar in sina resultat i databasen Kolada. I Koladas verktyg Jämföraren tar du fram din kommuns resultat samtidigt kan du göra olika jämförelser där urval och vyer är färdiga.


På Kolada.se finns många nyckeltal och sammanställningar. Även kommunens kvalitet i korthet redovisas där.


Länk till resultaten: KKIK 2019 Munkedal


Här kan man se Munkedals resultat över tid och jämfört med andra. I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. Tänk på att färgsättningen visar om resultatet är bra eller dåligt i jämförelse med andra. Den talar inte om ifall resultatet är bra eller dåligt. Kommunen/Regionen kan ha dåliga resultat jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).


Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson