Kommunens kvalitet i korthet 2020

Ta del av resultatsammanställning för 2020 inom Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Den senaste rapporten finns under relaterad information till höger.


I rapporten kan du ta del av just din kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de fyra senaste åren.


Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2020 beror det troligen på at det inte finns nationell statistik för året, alternativt har din kommun inte rapporterat in.


För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns värde relativt landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av kommunerna som har minst fördelaktigt resultat. Den text som följer respektive tabell ger en översiktlig, beskrivande analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå.


Genom rapporten kan du dels följa din kommuns resultat över tid, dels jämföra dig med landets andra kommuner. Det ger dig en bra utgångspunkt för vad era utmaningar är och vad ni bör arbeta vidare med.


För att fördjupa analysen behöver du går in i Kolada (www.kolada.se), jämföraren/ÖJ och KKIK, där kan du se skillnader mellan kön, jämföra din kommun med liknande kommuner och mycket, mycket mer!


KKiK indelade i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och Omsorg
  • Samhälle och miljö

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson