Dilab

Foto på industrilokaler. På en skylt utanför står det New Wave.Förstora bilden

New Wave i Dingle

Dilab ägs tillsammans med New Wave. Munkedals kommuns ägarandel är 51 procent.

Styrelseledamöter
från Munkedals kommun

Klicka här för att se Dilabs ledamöter och ersättare från Munkedals kommun