Munkedals kommunvapen

Munkedal Vatten AB

Foto på ett litet vattenfall rinner nedför en mossbeklädd bergsvägg.

Brudslöjan vid Kvistrum

Munkedal Vatten AB är ett helägt kommunalt bolag för VA-nät och VA-anläggningar. Bolaget bildades 2013. VD för bolaget är Marianne Erlandsson.

 

Munkedal Vatten AB har i sin tur 20 procent i ägarandel i Västvatten AB.

Styrelse

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

 

OBS! Kontaktuppgifterna nedan är under uppdatering.

 

Ordförande

Christer Börjesson (SD)

anders.borjesson@munkedal.se

 

Vice ordförande
Per-Arne Brink (S)
Ö Jonsängsvägen 4
455 31 Munkedal

070-324 38 75

per.brink@munkedal.se 

 

Ledamöter

Linda Wighed (M)

linda.wighed@munkedal.se


Henrik Palm (M)

henrik.palm@munkedal.se


Terje Skaarnes (SD)

terje.skaarnes@munkedal.se


Nils Karlsson (S)

nils.karlsson@munkedal.se


Leif Svensson (C)

leif.svensson@munkedal.se