Munkedals kommunvapen

Rambo AB

Foto på en rosavit blomma mot grön bakgrund.

Regional Avfallsanläggning i Mellersta Bohuslän, Rambo AB, är ett kommunalt renhållningsbolag. Bolaget bildades 1981 och ägs gemensamt av kommunerna Munkedal, Lysekil, Sotenäs och Tanum. Munkedals ägarandel är 20,6 procent. VD för bolaget är Lars Johansson.

Ledamöter från Munkedals kommun

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31

 

OBS! Kontaktuppgifterna nedan är under uppdatering.

 

Vice ordförande

Christer Börjesson (SD)

anders.borjesson@munkedal.se

 

Ledamot

Said Lundin (S)
Jupitergatan 1
455 61 Dingle

0524-408 68

saidlundin@hotmail.com

 

Lars-Erik Hansson

Mats Tillander

Samhällsbyggnadschef

 

mats.tillander@munkedal.se

0524-181 18