Tolkförmedling Väst

 

Bild på Tolkförmedling Västs logotyp. Tre symboler som ser ut som pratbubblor i mörkblått är samlade som en treklöver. Till höger står det Tolkförmedling Väst i grått.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsservice.


Förbundet bildades för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service och vård genom god tillgång på kvalificerade tolktjänster av hög kvalitet.


Tolkförmedling Väst leds av en direktion (förbundsstyrelse) som består av förtroendevalda från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.


Verksamheten styrs av en förbundsordning och lyder under kommunallagen.


Medlemmar i kommunalförbundet

Medlemmar är förutom Munkedals kommun Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt ytterligare 40 kommuner i Västra Götalands län. Klicka här för att se samtliga medlemmar i kommunalförbundet. 

Ledamöter från Munkedals kommun

Mandatperiod: 2019-01-01 - 2022-12-31


OBS! Kontaktuppgifterna nedan är under uppdatering.

Direktionen

Ledamot

Anna Höglind (L)

anna.hoglind@munkedal.se


Samrådet

Representant

Vakant

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal