Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som bedriver språktolkförmedling och översättningsservice.


Förbundet bildades för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service och vård genom god tillgång på kvalificerade tolktjänster av hög kvalitet.


Tolkförmedling Väst leds av en direktion (förbundsstyrelse) som består av förtroendevalda från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen.


Verksamheten styrs av en förbundsordning och lyder under kommunallagen.


Medlemmar i kommunalförbundet

Medlemmar är förutom Munkedals kommun Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad samt ytterligare 40 kommuner i Västra Götalands län. Klicka här för att se samtliga medlemmar i kommunalförbundet. 

Ledamöter

På tolkformedlingvast.se kan du se förbundsdirektionens ledamöter och ersättare från Munkedals kommun

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion