Folkhälsoforum

Foto på en flicka som ler in i kameran.

Folkhälsoforum i Munkedal


Folkhälsoforum i Munkedal är ett tvärsektoriellt sammansatt nätverk som funnits i kommunen sedan 1986. Forumet består av representanter för bland annat kommunen och dess olika sektorer, regionen, primärvård, arbetsförmedling, folktandvård, studieförbund, kyrka och föreningar.

 

Forumet fungerar som ett nätverk för erfarenhetsutbyte, samt som referensgrupp till Folkhälspolitiska rådet.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Linn Karlsson