Munkedals kommunvapen

Meny

Folkhälsopolitiska rådet

Fyra kvinnor tränar fotboll.

Munkedals IF

Folkhälsopolitiska rådet beslutar om strategier och budget för folkhälsoarbetet i kommunen. Folkhälsoarbete handlar om systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Folkhälsoarbete bygger på långsiktighet och utgår från befolkningens behov.

 

Folkhälsopolitiska rådet består av av fem ordinarie ledamöter. Två av ledamöterna kommer från norra Hälso- och sjukvårdsnämnden och de andra tre utses bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i folkhälsopolitiska rådet.

 

Folkhälsopolitiska rådet ska:

  • Med utgångspunkt i hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor, identifiera behov och prioritera utifrån dessa.
  • Besluta om fördelning av rådets budget.
  • Verka för att folkhälsoarbetet bedrivs strategiskt inom kommunens ordinarie verksamheter.
  • Bevaka, plädera för och lyfta fram folkhälsoaspekten i olika forum och inför beslut.
  • Hålla sig uppdaterat på nya rön inom folkhälsoområdet.

Ledamöter

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

 

Ordförande
Åsa Karlsson (S)
Ägirvägen 24
455 30 Munkedal

0524-181 67

asa.karlsson@munkedal.se

 

Ledamöter

Carina Thorstensson (C)
Smedbergs gård 22
455 91 Munkedal

0524-235 06
carina.torstensson@munkedal.se

 

Ann-Sofie Alm (M)
Fjällberg 27
455 93 Munkedal 

076-178 57 18

ann-sofie.alm@munkedal.se

 

Maria Sundell (S)
Smedberg 24
455 91 Munkedal

0524-108 11

maria.sundell@munkedal.se

 

Karl-Anders Andersson (C)
Dingvall 39
457 61 Hällevadsholm

070-535 04 37

karl.andersson@munkedal.se

 

Ulla Gustafsson (M)
Södra Sjöritz 37
455 93 Munkedal

0524-213 43

ulla.gustafsson@munkedal.se

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden VG-regionen

Hans-Carl Carlson (KD)
Nordanvindsvägen 9
455 34 Munkedal

0524-102 11

hans-carl.carlson@kristdemokraterna.se


Leif Andersson (S) 
leif.andersson@stromstad.se


Senast ändrad: 2018-10-04

Munkedals kommun

Kontaktuppgifter

 

kommun@munkedal.se

0524-180 00

 

Besöksadress

Kommunhuset Forum

Centrumtorget 5

455 30 Munkedal

 

Postadress

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.