Medborgarrådet

Hand som skriver i ett mindre anteckningsblock. I bakgrunden syns kaffekopp och en surfplatta.

Medborgarrådet är ett forum för samråd och kommunikation mellan representanter för funktionsnedsattas brukarorganisationer, pensionärsorganisationer, ungdomsföreningar och kommunen. Syftet med rådet är dialog, delaktighet och inflytande för kommunens invånare.


Representanterna ska i rådet kunna föra dialog om övergripande frågor samt ta initiativ och lämna synpunkter för förbättringar i kommunens verksamheter.


Medborgarrådet är organiserat direkt under kommunfullmäktige och består av 15 representanter:

  • SPF seniorerna: 2 representanter
  • PRO: 2 representanter.
  • Intresseorganisationerna inom funktionsrätt: 4 representanter.
  • Munkedals förening för unga: 4 representanter.
  • Kommunen representeras av kommunfullmäktiges presidium.

Möten och protokoll

Möten och protokoll - medborgarrådet

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg