Munkedals kommunvapen

Meny

Revisorer

Närbild på en miniräknare, ett papper med siffror på och en penna.

Munkedals kommun har fem revisorer valda från de politiska partierna, se längre ned på sidan. Revisorerna har till sitt stöd engagerat sakkunniga revisorer från företaget Ernst & Young.

 

De förtroendevalda revisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska att den verksamhet som bedrivs i kommunen är ändamålsenlig och uppfyller fullmäktiges uppsatta mål. Revisorerna skall årligen pröva fråga om ansvarsfrihet.

 

Revision brukar delas upp i förvaltningsrevision och redovisningsrevision.

Förvaltningsrevision

Tittar på hur de kommunala verksamheterna och kommunala bolagen fungerar. Genom sin granskning och prövning bidrar revisorerna till en effektiv verksamhet.

Redovisningsrevision

Avser granskning av bokföring, verifikationer med mera. Varje år brukar man genomföra 10-15 granskningar av olika verksamheter. För varje genomförd granskning upprättas en skriftlig granskningsrapport.

Öppenhet

Revisorerna är en del av den offentliga verksamheten och har samma krav på tillgänglighet och insyn som andra myndigheter.

 

Revisorerna eftersträvar största möjliga öppenhet i sitt arbete, med möjlighet till kontakt om frågor uppstår.

Revisorer

Mandatperiod: 2015-01-01 - 2018-12-31

 

Ordförande
Claes Hedlund (C)
Skulestad 13
457 61 Hällevadsholm

0524-510 04

070-644 38 10

claes.skulestad@gmail.com

 

Vice ordförande
Bertil Schewenius (M)
Tryckerivägen 2
455 34 Munkedal

0524-716 65

070-713 47 48

 

Ledamöter
Johan Nilsson (S)
Hedegården 13
455 34 Munkedal

076-199 74 88

 

Uno Johansson (MP)
Sanne Vattneröd 10
455 96 Hedekas

0524-305 72

070-663 04 13

 

Christoffer Rungberg (M)

Skolgatan 1

455 61 Dingle

Senast ändrad: 2017-11-10

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.