Budget 2014

Budget 2014 plan 2015 - 2017

Kommunala utdebiteringen

Den kommunala utdebiteringen för 2014 är 22,83 kronor.

Resultat

Budgeterat resultat för 2014 är ett överskott på 5,1 miljoner kronor.

Budgetförutsättningar

Alla nämnder kompenseras fullt ut för beräknade löneökningar och kapitalkostnader. Generell prisökning har inte gjorts på övergripande nivå. Nämnden måste själv göra beräkning. Kompensation fördelas ut till nämndernas ramar efter utfall.

Nämndernas ramar

Kommunstyrelsen ram

Kommunstyrelsenhar fått en ökad ram år 2014 jämfört med år 2013 med 2,798 miljoner kronor. Av dessa är det främst organisatonsförändring då miljöverksamheten flyttades till kommunstyrelsen 1,741 mnkr.

 

Det som prioriterats i budget 2014 inom kommunstyrelsen är främst ökad bemanning på särskilda boenden och heltidsprojektet. Anpassningarna för att genomföra detta har främst varit minskade tjänster i förskola/grundskolan, köpta gymnasieplatser, samt utredningar om effektiviseringar inom samtliga verksamhetsområden.

 

Gemensama driftorganisationer under Kommunstyrelsen

  • Utökning av medlemsavgift på 0,090 mnkr till räddningstjänstförbundet Mitt Bohsulän
  • IT-verksamheten har en minskad ram på 0,200 mnkr
  • Miljöverksamheten har en minskad ram på 0,214 mnkr

Byggnadsnämndens ram

Byggnadsnämnden har fått en minskad ram år 2014 jämfört med år 2013 med 1,741 mnkr. Orsaken till minskningen är främst att miljöverksamheten har flyttats till kommunstyrelsen därav en minskad ram.

Smånämndernas ram

Övriga nämnder har oförändrad ram förutom valnämnden som fått en ökad ram år 2014 på grund av valår.

.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson