Munkedals kommunvapen

Meny

Verksamhetens inriktningsmål 2020-2023

Under våren 2019 har majoriteten arbetat med att ta fram nya inriktningsmål för planperioden 2020-2023.

 

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra inriktningsmål för verksamheten:

  • Alla ska vara anställningsbara
  • Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
  • Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
  • Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Verksamhetens mål

Verksamhetsmål

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare fram verksamhetsmål och mått för året med utgångspunkt av de de ekonomiska ramarna.


Dessa mål visar för förvaltningen vad som ska göras. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara.

Verksamhetsplaner

Under hösten arbetar verksamheten med att bryta ner nämndens verksamhetsmål till sina verksamhetsplaner och därefter till aktiviteter på enhetsnivå.

Senast ändrad: 2019-12-06

Sidansvarig: Maria Strömberg

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

Illustration av en fjäder.

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers
ikoner, Facebook, Instagram och Twitter.
Illustration av en fjäder.