Munkedals kommunvapen

Skattesatser

Foto på svenska sedlar och mynt i olika valörer.

Kommunalskatt - kommunala skattesatser 2020

Den skatt du betalar som kommuninvånare omfattar fyra delar:


  • Kommunalskatt 23,63 procent
  • Landstingsskatt/regionsskatt 11,48 procent
  • Kyrkoavgift om du är medlem i svenska kyrkan och vilken församling du tillhör. 1,26 procent
  • Begravningsavgift 0,25 procent


Totalt med kommunalskatt och landstingsskatt ligger Munkedal på 35,11 procent. Riksnittet är 32,19 procent. Munkedal har ett högt skatteuttag jämfört med riket.


Skattesatsen ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Valår ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.


Utdebiteringen för 2020 är 23,63 kr.

Skatteverkets information

Gå via menyn Skatter/Skattetabeller och här väljer du Kommunala skattesatser med mera för rätt år. Sedan väljer du vårt län och letar dig fram till vår kommun.


www.skatteverket.se


Kommunalskatt

2020

Munkedal

Västra Götaland

Riket

Primärkommunalskatt

23,63

21,30

20,70

Total kommunalskatt

35,11

32,78

32,19

Lars-Erik Hansson