Jämställdhet

Jämställdhet mellan könen är en självklarhet och det finns även en lagstiftning som reglerar på vilket sätt en arbetsgivare aktivt ska arbeta med jämställdhetsfrågorna på arbetsplatsen. Just ordet jämställdhet avser könsperspektivet. Jämställdhetslagen är inte längre en enskild lag utan ingår i Diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen 

Diskrimineringslagen gör ändå skillnad på likhet mellan kön och andra diskrimineringsgrunder, bland annat när det gäller kravet på lönesättning. Därför finns fortfarande kravet på jämställdhetsplan kvar.

Jämställdhetsplan

En jämställdhetsplan ska innehålla dels en kartläggning och analys av nuläget, dels en målsättning samt de aktiviteter och åtgärder som måste till för att nå målet. I arbetet med att ta fram en jämställdhetsplan krävs att arbetsgivaren samverkar med de fackliga organisationerna.

 

En jämställdhetsplan ska omfatta följande områden:

 

  • Arbetsförhållandena
  • Förutsättning för förvärvsarbete och föräldraskap
  • Förebygga och förhindra trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier
  • Könsfördelning på arbetsplatsen, benägenhet att söka arbete och utveckling internt samt rekrytering och rekryteringsprocessen
  • Lönefrågor

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Linda Rundahl