Kungörelser

Foto på en byggnad i rött tegel och stora fönster. Sammanhängande mellan två huskroppar finns en huskropp helt i glas. Utanför byggnaden finns en lekyta med ett sjöodjur i sten. Mindre träd grönskar.

Kungörelser speciallagstiftning

  • Kungörelse

    Ärende:Krokstads-sandåker 1:18 - Rivningslov för befintlig nätstation och bygglov för nybyggnad av transformatorstation  Avdelning:Plan-, Bygg- och MEX-avdelningen

  • Kungörelse

    Ärende:Samråd för detaljplan Gårvik Västra Avdelning:Plan-, bygg- och MEXavdelningen

Senast ändrad:

Sidansvarig: Linda Ökvist