Kungörelser

Foto på en byggnad i rött tegel och stora fönster. Sammanhängande mellan två huskroppar finns en huskropp helt i glas. Utanför byggnaden finns en lekyta med ett sjöodjur i sten. Mindre träd grönskar.

Kungörelser speciallagstiftning

 • Kungörelse

  Ärende:Möjlighet att lämna synpunkter på Nybyggnad av enbostadshus på Foss-Röd 1:2 Avdelning:Plan-, Bygg- och MEXavdelningen
 • Kungörelse

  Samordningsförbundet VästSammanträdesprotokoll 2022-11-22.  
 • Kungörelse

  Ärende:Styrelsemöte nr 4 Samordningsförbundet Väst 2022-11-22,Silentzvägen 6 i Uddevalla
   
 • Kungörelse

  Enhet
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Ärende
  Bärgning av en husvagn av okänt märke och utan registreringsnummer

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg