Munkedals kommunvapen

Kommunfullmäktige 2019-10-28

Foto på Museiföreningen Munkedals Jernvägs tåg som går längs beteshagar och berg med skog.

Linda Ökvist