Kommunfullmäktige 2019-06-24


Kompletterande handlingar gällande Mål och resursplan 2020, plan 2021-2022 efter kommunstyrelsens beslut 2019-06-10.


Mål- och resursplan 2020, plan 2021-2022PDF

Senast ändrad: 2019-12-27

Sidansvarig: Linda Ökvist