Munkedals kommunvapen

Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-20

Foto på fyra stora resta stenar på en äng. I bakgrunden syns gles skog och himmel.

Stenehed


Karin Ekholm