Munkedals kommunvapen

Kommunala pensionärsrådet
2017-03-22

På mötet hölls information och utbildning utan protokoll.

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44