Munkedals kommunvapen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2020-02-11

Foto på en ljusblå himmel med en helt snötäckt gren nedhängande.

Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44