Munkedals kommunvapen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2019-09-12

Foto på en tillgänglighetsanpassad lekplats med bland annat rutschbana och klätterställningar som ser ut som hus.

Handikappanpassad lekyta i Örekilsparken


Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44