Munkedals kommunvapen

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2019-11-18

Närbild av en röd parkbänk med gula höstlöv på.


Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44