Munkedals kommunvapen

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-22

Flygfoto över ett samhälle i jordbrukslandskap.


Markus Fjellsson

Nämndsekreterare

 

markus.fjellsson@munkedal.se

0524-181 44