Sammanträdesplan 2021

Kallelserna hittar du genom att gå in på respektive nämnd på sidan Möten och protokoll.


Datum med * betyder att mötet är inställt. Datum med fet stil betyder att mötet är extrainsatt.


Sammanträdesdagar nämnder, utskott och råd‌


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


22*

29*

6, 2631

2827

25*

29


Kommunstyrelsen

18

8

15

12

17

1413

11

15

13

Kommunstyrelsens dialogmöten


15

8, 16


18
20

5

22


Välfärdsnämnden

28

18

18

22

20

1723

21

18

16

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

14

4

4, 31


6

3


12

9

7

4

2

Samhällsbyggnadsnämnden

25

22

22

26

24

18


23

24

25

29

20

Barn- och utbildningsnämnden

27

17

24

28

19

1622

20

24

15

Kultur- och fritidsnämnden

20

10

17


12, 28
15

13

17

14

Jävsnämnd (mötesdagar bestäms vid behov)

Valnämnden (mötesdagar ännu ej bestämda)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän


26


29


323

21


9

Folkhälsopolitiska rådet

21
4
7


9


Folkhälsoforum i Munkedal
27


20Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala pensionärsrådet

Näringslivsrådet

Medborgarrådet


Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal