Sammanträdesplan 2022

Kallelserna hittar du genom att gå in på respektive nämnd på sidan Möten och protokoll.


Datum med * betyder att mötet är inställt. Datum med fet stil betyder att mötet är extrainsatt.


Sammanträdesdagar nämnder, utskott och råd‌


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


28

28

25

30

2726

20

28

12, 19

Kommunfullmäktiges dialogdagar


20
24Kommunstyrelsen

17

14

14

11

16

13

4


14

10

14

19

Kommunstyrelsens dialogdagar


15

7,15


17
19

3

22


Välfärdsnämnden

27

17

17

21

19

1622

20

17

15

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

13

3

3

7

5

2


11

8

6

3

1

Samhällsbyggnadsnämnden

24

18

21

12

20

17


29

23

28

21

16

Barn- och utbildningsnämnden

26

16

25

27

18

1521

19

15, 16*

14

Kultur- och fritidsnämnden

19

9

9


11
13

12

9

7

Jävsnämnd (mötesdagar bestäms vid behov)

Valnämnden (mötesdagar ännu ej bestämda)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän2

20

24
7

12

29


Folkhälsopolitiska rådet

20
3
6


8


Folkhälsoforum i Munkedal
26


18Kommunala rådet för funktionshinderfrågor


23

30


12
15


24


Kommunala pensionärsrådet


23

30


12
15


24


Näringslivsrådet


16


27

28


23


Medborgarrådet


Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal