Sammanträdesplan 2023

Kallelserna hittar du genom att gå in på respektive nämnd på sidan Möten och protokoll.


Datum med * betyder att mötet är inställt. Datum med fet stil betyder att mötet är extrainsatt/flyttat.


Sammanträdesdagar nämnder, utskott och råd‌


Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Kommunfullmäktige


27

27

24

29

1925

30

27


Kommunstyrelsen

16

13

13

11

15

811

16

13

18

Kommunstyrelsens dialogmöten

17


6,14


25

2

21


Välfärdsnämnden

10

16

16

13

17

1521

19

16

14

Välfärdsnämndens myndighetsutskott

19

9

2,29


4

1


10

7

5

2

7

Samhällsbyggnadsnämnden


20

20

21*

5,22*,29

1622

27


15

Barn- och utbildningsnämnden

18

15

8

3,19

16

13,14*20

18

22

13

Kultur- och fritidsnämnden

25

21

22

21

16
13

11

15

6

Jävsnämnd (mötesdagar bestäms vid behov)

Valnämnden (mötesdagar ännu ej bestämda)

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

11


1

19

24
6

11

29


Folkhälsopolitiska rådet

24
2
5


7


Folkhälsoforum i Munkedal

2


7*


Kommunala rådet för funktionshinderfrågor


2411
6, 29*


30


Kommunala pensionärsrådet


2411
6, 29*


30


Näringslivsrådet


Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal