Munkedals kommunvapen

Välfärdsnämnden 2020-09-24

Foto på händer som vilar på en käpp.

Monica Nordqvist