Munkedals kommunvapen

Välfärdsnämndens myndighetsutskott
2019-01-24

Bild på så kallade isrosor på en frusen sjö.

Kärnsjön


Monica Nordqvist