Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens förskolor, grund-, anpassade- och gymnasieskolor, vuxenutbildningar och fritidsverksamhet. Nämnden ansvarar också för elevhälsovård, tillsyn av friförskola samt skolskjutsverksamhet.


Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare.

Ledamöter

Klicka här för att se barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare


Senast ändrad:

Sidansvarig: Sabina Trohne