Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har en gemensam nämnd kallad Miljönämnden i mellersta Bohuslän från och med 2013-01-01. Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs kommuns organisation.


Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter inklusive prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lag om foder och animaliska biprodukter, Lag om handel med vissa receptfria läkemedel, Tobakslagen, Strålskyddslagen, samt Smittskyddslagen och angränsande förordningar.

Ledamöter från Munkedals kommun

Klicka här för att se miljönämnden i mellersta Bohusläns ledamöter och ersättare

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal