Samhällsbyggnadsnämnden

2023-12-31 upphörde samhällsbyggnadsnämnden och övergick till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.