Partistöd

Regler för kommunalt partistöd i Munkedals kommun

Det lokala partistödet i Munkedals kommun utgår till partier som är representerade i fullmäktige. Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet och mandatstödet uppgår till en viss procentsats av prisbasbeloppet per parti och år respektive per mandat och år. Se dokumentet under Relaterad information för aktuell procentsats.


De partier som tar emot partistöd ska lämna en skriftlig redovisning, senast den 30 juni varje år, som visar att partistödet har använts för det ändamål som är meningen.


Partistödet betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Om partiet inte har lämnat in redovisningen i rätt tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.


Läs mer i dokumentet: Regler för kommunalt partistöd Pdf, 126.7 kB.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg