Uppföljning

Bild på en stenbro med älven som flyter under den. Vädret är molnigt och de omgivande träden grönskar.Förstora bilden

Gamla stenbron vid Munkedals herrgård

Hur vet vi att vi lyckas?

Vi hoppas att denna vision ska vara en ledstjärna för fler i Munkedals kommun är kommunen som organisation. Det som verkligen är viktigt för oss i livet råder inte kommunen över, som kärlek, vänner, hälsa och en aktiv fritid. Kommunens företrädare gör dock sitt yttersta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sina invånare.

 

Uppföljning av en vision kan göras på många sätt men det vanliga har nog varit att det inte görs alls. Vi har ambitionen att utifrån ett antal utvalda mått följa upp Munkedals kommuns vision 2025. Visionen aktualiseras vart fjärde år. Måtten kommer i sin helhet att följas upp vartannat år.

Övergripande mål

  • Människor känner sig välkomna
  • En hållbart växande kommun
  • En kreativ och spännande miljö
  • Invånarna mår bra och trivs med livet
  • Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal