Arbetslöshet

Ange Bildbeskrivning

Det finns flera stöd för dig som varit arbetslös under en längre tid, som kan hjälpa dig att hitta en nystart i din väg till ett jobb.


Exempelvis

  • Praktik
  • Extratjänst
  • Särskilt anställningsstöd

Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information.

Munkedals Kommun

Genom arbetsförmedlingen kan du komma i kontakt med jobbcentrum som är en del av arbetsmarknadsenheten som är en individuellt anpassad verksamhet i Munkedals Kommun.

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett ekonomiskt bistånd som kan sökas hos kommunens socialtjänst då man inte kan tillgodose sina behov på annat sätt. Den som bor eller vistas i kommunen kan söka ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd.

Läs mer om försörjningsstöd.

React-EU – Get ready in West

Get ready in West är ett projekt vars syfte är att stärka individens kompetens med hjälp av vuxenutbildningens insatser. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


Projektet riktar sig till dig som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) eller har blivit arbetslös efter den 11 mars 2020 eller avslutat en utbildning och inte nått arbetsmarknaden på grund av pandemin.


Insatserna gäller inte för dig som har en anvisning från Arbetsförmedlingen på annan aktivitet eller som blev arbetslös innan den 11 mars 2020.


Arbetar du timmar och inte har någon fast tjänst är du välkommen att delta.


Läs mer om React-EU – Get ready in West