Ett enat Bohuslän

En kvinna och en man vandrar  på en vandringsled.

Vandring på Kynnefjäll i Munkedals kommun.

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer kring Bohuslän som destination. Ett enat Bohuslän är en samverkan mellan näringsliv, kommuner och organisationer som tillsammans stärker förutsättningarna och utvecklar besöksnäringen i Bohuslän.

Avsiktsförklaring

Kommunerna i Bohuslän har ställt sig bakom en avsiktsförklaring som antogs i kommunfullmäktige i samtliga kommuner 2014. Avsiktsförklaringen tydliggör den politiska viljan att arbeta för Ett enat Bohuslän i besöksnäringsfrågor.

Det övergripande målet är att öka det ekonomiska värdet av besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen.

Samverkan mellan kommuner och organisationer

Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan kommuner, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige och besöksnäringsföretagen. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra alla insatser.

Samtliga elva kommuner i Bohuslän har enats om att arbeta tillsammans för att främja en enhetlig strategi för besöksnäringen i regionen. Grunden för samverkan lades under åren 2012–2015 genom projekt Bohuslän på export, som drevs av Turistrådet Västsverige AB med medfinansiering av Tillväxtverket.


Visionen för besöksnäringen är:

  • Bohuslän – världens mest attraktiva skärgårdsdestination.

En man och en kvinna sitter på en berghäll och brevid dem ligger ett par kajaker.

Paus under kajaktur på Flottarleden i Munkedals kommun.

Fokusområden väljs politiskt

I mars varje år anordnas ett årsmöte med politiker och tjänstemän från alla kommuner. Vid årsmötet beslutar politikerna vilka fokusområden som är aktuella för det kommande året.

Fokusområden 2023

De fokusområden som ska prioriteras av kommunerna under 2023 är:

  • Hållbarhet
  • Vandringsleder
  • Cykelled genom Bohuslän
  • Mobilitet