Stärkt lokal attraktionskraft

Flygbild över ett samhälle i ett skogigt jordbrukslandskap. Två sjöar syns alldeles bredvid samhället.Förstora bilden

Hällevadsholm


Tillväxtverket har utsett tio kommuner i Sverige som ska utveckla arbetssätt och metoder för att stärka kommunernas attraktionskraft. En av dessa pilotkommuner är Munkedal. Detta ger Munkedals kommun en unik chans att fokusera på långsiktiga och strategiska tillväxtområden i nära samarbete med allmänheten, föreningslivet och näringslivet.

 

Arbetet i det tre-åriga projektet tar sin utgångspunkt inom områdena näringsliv, landsbygd, turism- och besöksnäring, kultur samt offentlig upphandling.

 

Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Kommunalförbundet Fyrbodal och Företagarna i Munkedal har visat intresse för att följa och ta del av processen. Dessa kommer även att vara en del av ledningsgruppen.

 

Tillväxtverkets logotyp. I svart text står det I samarbete med Tillväxtverket. Det syns även en sorts pil i blå nyanser.
Västra Götalandsregionens logityp. I svarta versaler står det Västra Götalandsregionen. Till vänster syns en nedpekande triangel i blått och grönt med en vit snirklig form.

I olika former av medborgardialoger och gemensamt framtagna strategier och handlingsplaner är målet:

 • att pröva nya metoder vid upphandling som kan bidra till att främja det regionala näringslivet
 • att stärka det lokala näringslivet
 • att stärka och utveckla relationen mellan kommunen och näringslivet för ett förbättrat företagsklimat
 • att stärka och utveckla relationen mellan kommunen och det lokala föreningslivet
 • att använda kulturen som tillväxtfaktor för både näringslivet och Munkedals kommun
 • att utveckla besöksmål och besöksnäringen i Munkedals kommun
 • att visa att även Munkedal har potential att stärka varumärket Bohuslän
 • att skapa fler arbetstillfällen och minska arbetslösheten
 • att skapa bättre förutsättningar för en lyckad integration i en landsbygdskommun
 • att under processen ta fram metodhandböcker och sprida erfarenheter inom den egna förvaltningen, andra kommuner, regioner och myndigheter
 • att stärka den lokala attraktionskraften som ger stolta invånare och nöjda företagare och ett ökat intresse för Munkedals kommun som besöksmål

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson