Projektorganisation

Styrgrupp

Projektets styrgrupp är kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ledningsgrupp

Följande ingår i projektets ledningsgrupp:

 

Håkan Sundberg
Kommunchef
Munkedals kommun

 

Jane Boyton
Näringslivsenheten
Västra Götalandsregionen

 

Agneta Olsson
Landsbygdsenheten
Länsstyrelsen

 

Per Wretlund
Ordförande

Företagarna i Munkedal

 

Anna Lärk Stålberg
Näringslivssamordnare
Kommunalförbundet Fyrbodal

 

Anders Mårtensson
Avdelningschef
Företagsekonomi och IT
Högskolan Väst

 

Margareta Svensson-Hjorth

Enhetschef kultur och fritid

Munkedals kommun


Under projektets gång kommer flera arbetsgrupper att verka.

Tillväxtverkets logotyp. I svart text står det I samarbete med Tillväxtverket. Det syns även en sorts pil i blå nyanser.
Västra Götalandsregionens logityp. I svarta versaler står det Västra Götalandsregionen. Till vänster syns en nedpekande triangel i blått och grönt med en vit snirklig form.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson