Så här gjorde vi

Flygbild över Säleby industriområde med E6:an till höger och Munkeland längre bort i bild. Närmast syns jordbrukslandskap med industritomter mellan två vägar. Längre bort syns bostadsområde och skog.Förstora bilden

Säleby industri- och handelsområde

Under projektets gång har en metodhandbok tagits fram för fler att ta del av:

 

Stärkt lokal attraktionskraft Metodhandbok Munkedals kommun Pdf, 5.2 MB.

 

Tillväxtverkets logotyp. I svart text står det I samarbete med Tillväxtverket. Det syns även en sorts pil i blå nyanser.
Västra Götalandsregionens logityp. I svarta versaler står det Västra Götalandsregionen. Till vänster syns en nedpekande triangel i blått och grönt med en vit snirklig form.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson