Hällevadsholm

I Hällevadsholm finns det ca 23 000 m² ledig industrimark. Markpriset är 20 kr/m², avgifter för vatten och avlopp tillkommer.