Munkedals kommunvapen

Meny

E-cigaretter

Foto på en avlång cylinder med en klar vätska inuti. Utanför syns ljus rök.

För att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas.

 

1 maj 2017 kom en ny lag som börjar gälla från 1 juli 2017, Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Lagen handlar bland annat om hur e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla.

 

Det ställs höga krav på dig som säljer tobak. Du är ansvarig för att verksamheten uppfyller de krav som ställs i Tobakslagen (1993:581). Du är skyldig att hålla dig informerad om reglerna för tobaksförsäljning och du är ansvarig för att informera din personal om dessa regler.

Anmälan och egenkontroll

Innan försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare får ske måste du göra en anmälan till kommunen. Anmälningsblanketten för försäljning av tobaksvaror hittar du under Relaterad information.

 

I anmälan ska ett egenkontrollprogram bifogas. Ett egenkontrollprogram är ett dokument med rutiner som behövs för att visa att försäljningen sker i enighet med bestämmelserna i lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska även fungera som ett stöd för dig och din personal.

 

Om du ska sluta sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du meddela detta till miljöenheten för att slippa betala en tillsynsavgift för nästkommande år.

18-årsgräns

Den som säljer e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare får inte sälja eller på annat sätt lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Försäljaren bör alltid begära legitimation om det misstänks att kunden är yngre än 18 år.

Skyltar som informerar om åldersgränsen ska finnas på försäljningsstället. Skyltarna ska vara tydliga och synbara.

Produktkrav

E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning.

Felaktig märkning på tobaksvaror

E-cigaretter och påfyllningsbehållare som är omärkta eller felmärkta får inte finnas till försäljning. Exempelvis ska e-cigaretter och påfyllningsbehållare förses med en hälsovarning.

Marknadsföring

Du får inte marknadsföra tobaksprodukter så att det upplevs som påträngande, uppsökande eller uppmanar någon till användande av tobaksprodukter. Marknadsföring av tobaksprodukter får inte vara synligt från utsidan av försäljningsstället.

Senast ändrad: 2019-03-12

Sidansvarig: Lotta Karlsson

Hanna Persson

Miljöhandläggare

Miljöenheten i mellersta Bohuslän

 

hanna.persson@sotenas.se

0523-66 40 38


 

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

 

 

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00


Se avvikande öppettider

 

Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

MUNKEDALS KOMMUN

Munkedals kommun

455 80 Munkedal

 

Besöksadress:

Centrumtorget 5, Munkedal

 

Hitta hit


Organisationsnummer:
21 20 00-13 30

KONTAKTA KOMMUNEN

Telefon: 0524-180 00

E-post: kommun@munkedal.se

 

Ordinarie öppettider:

Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30

Fredag: kl. 08:00-16:00

 

Se avvikande öppettider


Felanmäl bristande tillgänglighet:

webbredaktion@munkedal.se

SOCIALA MEDIER

Tre sociala mediers ikoner. Facebook med ett litet f på en mörkblå cirkel. Instagram med en stiliserad kamera i vita linjer på en mångfärgad cirkel. Twitter med en vit flygande fågel på en ljusblå cirkel.