Skyltning

Att sätta upp skyltar inom områden som omfattas av detaljplan kan kräva bygglov.

 

För att sätta upp skyltar, trottoarpratare, affischställ etcetera på trottoarer, körbanor eller annan offentlig plats krävs tillstånd. Ansökan görs hos polisen och kommunen ges tillfälle att yttra sig


För att sätta upp skylt vid väg krävs tillstånd från kommunen och/eller trafikverket.

 

Du hittar mer information om skyltning på vår sida anmälan eller bygglov.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Josefine Tenghede