E-handel, e-faktura

För hantering av beställning och fakturor har Munkedals kommun ett e-handelssystem, Visma Proceedo.

Våra system kan ta emot olika former av fakturor:

  • EDI
  • Sve-faktura
  • E-faktura enligt SFTI format
  • Peppolfaktura


Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden och att alla offentliga organisationer måste kunna ta emot dem. Varken pappersfakturor som skannas in eller pdf-fakturor räknas som en e-faktura.


digg.se kan du läsa mer om den nya lagen för e-fakturering.

Kontaktuppgifter för e-faktura

Kommunen använder Inexchange som VAN-leverantör och som accesspunkt i PEPPOL nätverket.


Våra idnummer för peppol respektive e-fakturering:


  • SE:ORGNR 0007:2120001330
  • GLN 7381010060004


Du kan även manuellt registrera fakturor i vår fakturaportal.


Ett åtta-siffrigt referensnummer måste anges på alla fakturor för att vi ska kunna behandla fakturan elektronisk. Referensnummer ska anges av beställaren vid inköpet.

Fakturor som inte omfattas av lagkravet

Fakturor som inte omfattas av e-fakturalagen får lov att skickas i pappersformat. Om ditt företag ska fakturera på detta sätt behöver du kontakta kommunens ekonomiavdelning för att få adressuppgifter till var fakturan ska skickas.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ulrica Sandhede