Munkedals kommunvapen

Planerade upphandlingar

Följande upphandlingar är ett urval av upphandlingar som kommer att annonseras inom det närmaste året:

 • Juristtjänster
 • Tekniska konsulttjänster
 • Skrivare
 • Elektroniska körjournaler
 • Bemanningstjänster socialsekreterare med flera
 • Mobiltelefoner
 • Banktjänster
 • Terminalglasögon
 • Däck
 • Bevakningstjänster/parkeringsövervakning
 • Eldningsolja
 • iPads
 • Sakkunnigstöd revision
 • Skåpbilar
 • Ljuskällor och elmaterial
 • Rekryteringstjänster
 • Oljesanering
 • Trygghetslarm
 • IT-system för livsmedel

Ändringar kan ske utifrån eventuellt ändrade behov och budgetförutsättningar.