Regler för upphandling och inköp

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar hur kommunens upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader skall ske. Munkedals kommuns regler för inköps och upphandling anger värdet för en direktupphandling.


Länk till LOU hittar du i rutan Relaterad information.


För dig som är intresserad av att lämna anbud eller vill ha en översiktlig introduktion om vad Lagen om offentlig upphandling är har Upphandlingsmyndigheten via deras hemsida tagit fram ett upphandlingsstöd.


Via Upphandlingsmydighetens webbplats finns även information om Lagen om valfrihet, LOV.


Tröskelvärden och förfaranden som gäller vid en upphandling finns att läsa på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Policy för inköp och upphandling

Kommunfullmäktige har fastställt en policy för inköp och upphandling som anger kommunens övergripande mål vid inköp av varor, tjänster och byggentreprenader. Policy och regler för inköp och upphandling ska säkerställa att de av kommunen behöriga inköpare gör, och får kunskap om hur inköp görs, på ett affärsmässigt sätt enligt gällande lagar och regler.


Har ett inköp gjorts hos dig av en av kommunens inköpare kan du fakturera på olika sätt. Läs mer om fakturering på sidan E-handel, e-faktura.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ulrica Sandhede