Demens

Demenssjukdom

Det är inte ovanligt att uppleva minnesstörningar vid till exmpel stress, sorg eller någon annan form av krissituation. Ofta är det övergående minnesproblem men det kan också vara första symtom på en demenssjukdom.


Andra tecken på demenssjukdom kan vara att personen glömmer ord och praktiska saker, har svårt att orientera sig, blir personlighetsförändrad, tappar initiativförmågan och blir allt långsammare i tal och rörelsemönster.


Demenssjukdomarna är vanligare i hög ålder men symtom på demenssjukdom tillhör inte det normala åldrandet. Man räknar med att 150 000 människor i vårt land är drabbade av demenssjukdom med kognitiva nedsättningar som leder till svårigheter i det dagliga livet. Olika former av demenssjukdomar tillhör de stora folksjukdomarna.


Att vara drabbad av en demenssjukdom ger både psykiska och kroppsliga symptom som påverkar personens möjligheter att klara sig själv utan stöd från sin omgivning. För att kunna möta och stödja personer med demenssjukdom krävs en välutbildad och professionell personal. En individuell omvårdnad som bygger på trygghet och kontinuitet.


Om du misstänker att du eller någon i din omgivning är drabbad kontakta din vårdcentral för en demensutredning, se länk under Relaterad information.


Broschyr om demenssjukdomar (PDF) Pdf, 329.6 kB.


Munkedals kommun erbjuder kostnadsfritt Demenslotsen, ett webbaserat anhörigstöd www.demenslotsen.se.

 

En bra plats/Demenslotsen

Kommunen erbjuder dessa webbaserade anhörigstöd som är gratis för kommunens användare och anhöriga:


En bra plats www.enbraplats.se - webbaserat anhörigstöd

Demenslotsen www.demenslotsen.se - webbaserat anhörigstöd


Det finns även ett nyhetsbrev för alla - www.enbraplats.se/news

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Lena Andersson