Munkedals kommunvapen

Demens

Foto på två händer som håller kring en äldre människas hand.

Demenssjukdom

Det är inte ovanligt att uppleva minnesstörningar vid till exmpel stress, sorg eller någon annan form av krissituation. Ofta är det övergående minnesproblem men det kan också vara första symtom på en demenssjukdom.


Andra tecken på demenssjukdom kan vara att personen glömmer ord och praktiska saker, har svårt att orientera sig, blir personlighetsförändrad, tappar initiativförmågan och blir allt långsammare i tal och rörelsemönster.


Demenssjukdomarna är vanligare i hög ålder men symtom på demenssjukdom tillhör inte det normala åldrandet. Man räknar med att 150 000 människor i vårt land är drabbade av demenssjukdom med kognitiva nedsättningar som leder till svårigheter i det dagliga livet. Olika former av demenssjukdomar tillhör de stora folksjukdomarna.


Att vara drabbad av en demenssjukdom ger både psykiska och kroppsliga symptom som påverkar personens möjligheter att klara sig själv utan stöd från sin omgivning. För att kunna möta och stödja personer med demenssjukdom krävs en välutbildad och professionell personal. En individuell omvårdnad som bygger på trygghet och kontinuitet.


Om du misstänker att du eller någon i din omgivning är drabbad kontakta din vårdcentral för en demensutredning, se länk under Relaterad information.


Broschyr om demenssjukdomar (PDF) Pdf, 320.3 kB.


Munkedals kommun erbjuder kostnadsfritt Demenslotsen, ett webbaserat anhörigstöd www.demenslotsen.se.

Lyckoträffen - dagverksamhet för personer med demens

Vem kan komma till oss?

Om du har en utredd demenssjukdom, en kognitiv sjukdom, kan du få ett biståndsbeslut om att få delta i Lyckoträffens dagverksamhet på Ekebackens äldreboende. Dagverksamheten är öppen måndag till fredag, kl. 09:00-15:00.


Målet med dagverksamheten är att den ska höja livskvaliteten, att den enskilde ska få en meningsfull dag samt erbjuda en trygg miljö där möjlighet ges för att både bibehålla och knyta nya sociala kontakter. För den som vårdar en närstående i hemmet fungerar dagverksamheten som ett viktigt anhörigstöd i form av avlastning.


Kontakta biståndshandläggarna för att göra en ansökan, kontaktuppgifter finns i kontaktrutan.

Vad gör vi på dagverksamheten?

Vi anpassar aktiviteterna på dagverksamheten efter våra gästers intressen och önskemål för att dagarna ska kännas så meningsfulla som möjligt. Det kan till exempel handla om att lyssna på musik, baka något gott till kaffet, gymnastik, promenera eller att vistas i vår vackra trädgård där vi har träd, blommor, kryddor och vi odlar också i vårt växthus. Ibland bjuder vi på underhållning! Målet med aktiviteterna på dagverksamheten är att stödja våra besökares egna förmågor.


Kostnader för dagverksamheten

När du fått ett biståndsbeslut om dagverksamhet på Lyckoträffen betalar du för mat. Du kan även ansöka om att få åka taxi till och från dagverksamheten och då betalar du en summa för resan.


För mer information om kostnader för resor och mat kontakta din biståndshandläggare.


Innan du får ett biståndsbeslut kan du få komma på ett besök till dagverksamheten själv eller tillsammans med anhörig, kontakta personalen på dagverksamheten.

En bra plats/Demenslotsen

Kommunen erbjuder dessa webbaserade anhörigstöd som är gratis för kommunens användare och anhöriga:


En bra plats www.enbraplats.se - webbaserat anhörigstöd

Demenslotsen www.demenslotsen.se - webbaserat anhörigstöd


Det finns även ett nyhetsbrev för alla - www.enbraplats.se/news

Lena Andersson

Demenssjuksköterska

 

lena.andersson2@munkedal.se

0524-184 15

 

 

Lyckoträffen

Dagverksamhet - demens


0524-183 32


Besöksadress

Ekebackens äldreboende

Ekebackevägen 3 A

455 30 MunkedalBiståndshandläggare

Kontaktuppgifter


Biståndshandläggare postort Munkedal

Magdalena Wilhelmsson

0524-182 24


Nås säkrast på telefontid vardagar: Kl. 08:30-09:30


Biståndshandläggare postort Hedekas samt socialpsykiatri

Sajra Kiserud

0524-180 01


Nås säkrast på telefontid vardagar: Kl. 08:30-09:30


Biståndshandläggare postort Dingle, Hällevadsholm samt vårdplaneringar

Johanna Grimhed

0524-181 59


Nås säkrast på telefontid vardagar: Kl. 08:30-09:30


Biståndshandläggare

Vakant

0524-180 16


Nås säkrast på telefontid vardagar:

Kl. 08.30-09.30


Enhetschef/Biståndshandläggare LSS

Elise Andersson

0524-181 42


Nås säkrast på telefontid vardagar: Kl. 08:30-09:30


 

Postadress

Omsorgskontoret

455 80 Munkedal

Fax 0524-183 54


Besöksadress

Centrumvägen 6 

455 30 Munkedal