Munkedals kommunvapen

Kontaktuppgifter vård- och äldreomsorg

Klicka på personens namn för att skicka e-post.

Kontaktuppgifter

Namn

Befattning

Telefon

Maria Ottosson Lundström

Avdelningschef vård och omsorg

0524-18145

Elise Ek

Enhetschef Sörbygården och Hedekas hemtjänst

0524-18035

Hampus Markusson

Enhetschef Svarteborg hemtjänst

0524-18010

Pernilla Jansson

Enhetschef Munkedal hemtjänst

0524-18272

Margot Stelling

Enhetschef Rehab och Dinglegården

0524-18340

Jackie Evensson

Enhetschef Munkedal hemtjänst

0524-18240

Caroline Wijk

Enhetschef Ekebacken

0524-18271

Ann-Charlotte Nylander

Enhetschef Allégården

0524-18460

Sara Karlsson

Enhetschef Allégården

0524-18452

Malin Petzäll

Enhetschef hemsjukvården

0524-18336

Elise Andersson

Enhetschef bistånd

0524-18142

Sajra Kiserud

Biståndshandläggare Hedekas samt socialpsykiatri

0524-18001

Magdalena Wilhelmsson

Biståndshandläggare Munkedal

0524-18224

Inez Rössberg Andersson

Biståndshandläggare färdtjänst

0524-18350

 

Maria Ottosson-Lundström

Avdelningschef Vård och äldreomsorg

 

maria.ottossonlundstrom@munkedal.se

0524-181 45